Công cụ mã hóa và giải mã Base64

Base64 là gì?

Base64 là một chương trình mã hóa chuỗi ký tự bằng cách dùng thay thế các ký tự trong bảng mã ASCII 8 bit thông dụng thành bảng mã 6 bit. Nó thường được sử dụng để mã hóa các tập tin đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh, video,…).

Ký tự 64 trong Base64 là đại diện cho 64 ký tự trong bãng mã ASCII. Base64 thường được sử dụng trong việc truyền tải email. Tuy nhiên, ngày nay người ta đã sử dụng nó vào việc truyền tải hình ảnh trên website.

Base64 hoạt động như thế nào?

Quá trình thực hiện theo 4 bước:

  • Dữ liệu nhị phân được sắp xếp theo từng khối 24 bit (3 byte) liên tục.
  • Mỗi đoạn 24 bit được nhóm thành bốn phần 6 bit mỗi phần.
  • Mỗi nhóm 6 bit được chuyển đổi thành các giá trị ký tự Base64 tương ứng của chúng. Mã hóa Base64 chuyển đổi ba octet thành bốn ký tự được mã hóa. (mỗi octet có 8bits dữ liệu)
  • Người nhận sẽ phải đảo ngược quá trình này để khôi phục thông điệp ban đầu

Mã Hóa/Giải Mã Base64

Copy


Trên đây là hướng dẫn công cụ mã hóa và giải mã Base64.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé.
Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả!

Đăng nhận xét