Lấy mã màu HEX từ ảnh

Công cụ đơn giản bằng HTML5 giúp lấy mã màu từ hầu hết các định dạng hình ảnh.
Bước 1: Chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn rồi chọn vào nút "Hiện ảnh". Hình ảnh sẽ hiện được căn lại tỉ lệ và hiện ở khung phía dưới.
Bước 2: Click chọn một vị trí bất kì trên ảnh. Một khung hình nhỏ sẽ hiện lên ở phía bên phải.
Bước 3: Click chọn pixel bất kì tại khung hình để lấy mã màu.
Bước 4: Trong trường hợp muốn chọn lại chỉ cần click lại vào hình ảnh để lấy khung hình khác.
Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Image preview Công cụ này không hề tải ảnh lên bất kì server nào để lấy mã màu vì vậy bạn có thể yên tâm về việc bảo mật bức hình của bạn
Cảm ơn đã theo dõi ./.
Rất tiếc! Kích thước màn hình của bạn quá nhỏ, công cụ chỉ hỗ trợ đối với những thiết bị có chiều rộng trên 500px. Bạn vui lòng quay lại thử công cụ sau với thiết bị khác

Đăng nhận xét