Công cụ chèn code vào bài viết trong blogspot

Nếu như bạn viết bài ở chế độ HTML, khi bạn chia sẻ một đoạn code nào đó thường có các ký tự (< > $ ' ") và công cụ bên dưới sẽ giúp bạn chuyển đổi các ký tự đó sang dạng mã hóa để hiển thị bình thường sau đó mới có thể chèn vào bài viết được.

Convert &
Convert '
Convert "
Convert <
Convert >

Đăng nhận xét