Công cụ rút gọn và làm đẹp CSS

Công cụ sau giúp bạn làm đẹp hoặc rút gọn CSS của mình. Mời bạn thử sử dụng để thấy được công dụng của tool này

Settings

Làm đẹp CSS

Thay đổi

Input

Output

Đăng nhận xét